Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2011

mynameis
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości...
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viabeatrixkiddo beatrixkiddo
mynameis

Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— Edward Stachura
Reposted fromnibeenth nibeenth viaeta eta
mynameis
jestem z tobą, jeśli tylko myślisz o mnie.
— m. hłasko "ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromkoralina koralina viaeta eta
mynameis
Reposted fromTARDIS TARDIS viajoannna joannna
mynameis
Submarine
Reposted fromlugola lugola viajoannna joannna
mynameis
Reposted fromexistential existential viajoannna joannna
mynameis
5174 78f4
Reposted fromtola tola viajoannna joannna
mynameis

September 14 2011

mynameis
When I'm famous...

treysongzjunkiie:

introducingadifferentme:

Those guys that wouldn’t date me

image

Those girls who picked on me

image

My parents

image

My best friend

image

Me

image

LMAO! THIS!

Reposted frompansistas pansistas viajoannna joannna
mynameis
2807 d21a 420
Reposted fromspaghetti spaghetti viaviltis viltis
mynameis
mynameis
8788 475e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasiostrzyca siostrzyca

September 13 2011

mynameis
Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami.
— "Żółty szalik" - o piciu wódki
mynameis
mynameis
mynameis
mynameis
1864 5a57
I'm even better ^^
Reposted fromjungledrum jungledrum viasiostrzyca siostrzyca
mynameis
1971 6e48

September 12 2011

mynameis
Nienawidzę ludzi, którzy myślą, że jak ma się zdrowe ciało, to dusza już sama z siebie jest zdrowa, że to, co się dzieje w głowie, da się tak łatwo opanować. Nie wierzą w doły, depresje, tylko dlatego, że ich nigdy nie mieli. Nie wierzę w ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć smutku.
mynameis
Rzeczywistość jest wynikiem braku alkoholu
— John McPherson (Piotr Bałtroczyk), Spadkobiercy
Reposted fromspadkobiercy spadkobiercy viasiostrzyca siostrzyca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl